Turisme i Cultura

Ser capaç d'explorar el món i participar en activitats culturals hauria de ser possible per a tots els membres de la societat. Saber que una destinació és accessible o que un esdeveniment cultural està adaptat per a tothom, al marge de la seva edat i circumstàncies és essencial. Perquè en el fons, els viatges i les activitats culturals pretenen unir les persones i per tant caldria crear destins i esdeveniments que siguin accessibles a tothom.

Vota la teva APP favorita!

Com podríem crear solucions que facin que les activitats i les destinacions ja disponibles s'adaptin a persones amb discapacitat? Tingues en compte els següents factors per buscar solucions:

 • Oferirà informació actualitzada?
 • Permetrà als usuaris participar en la recollida d'informació?
 • Reunirà als usuaris per compartir les seves passions i experiències?
 • Tindrà en compte tota la cadena d'accessibilitat des del descobriment d'una activitat fins al moment d'arribar-hi?
La teva solució millorarà de manera important la qualitat de vida de molts usuaris, empoderant-los i donant-los una vida digna.

Exemples per posar-t'hi a pensar


Temps de lleure accessible
Com podem ajudar a trobar esdeveniments i activitats per a persones amb discapacitat? Moltes organitzacions i destinacions turístiques ja ofereixen excel·lents activitats, però saber sobre elles i aconseguir informació actualitzada resulta difícil. Podem fins i tot anar més enllà de les agendes especials i pensar com reunir usuaris que fins ara no han trobat les activitats adequades per a ells.
Viatges adaptats
Com podem ajudar les persones amb discapacitat a trobar llocs accessibles quan viatgen? Anar de A fins a B només és una part de la història de viatjar. És igual d'important saber si el destí escollit està adaptat a les teves necessitats. Com gairebé sempre, són els petits detalls els que marquen la diferència: un bany adaptat, una rampa, etc.

Mobilitat Urbana

Ser capaços de moure'ns d'A fins a B és un fet essencial en la nostra vida diària. Però tanca els ulls per un instant i imagina't com afrontaries el teu proper viatge si no poguessis veure on donar el següent pas. Ara mira al teu voltant i imagina't que estàs assegut en una cadira de rodes. La mobilitat és més que un mitjà de transport, la mobilitat és el dret a desplaçar-te a qualsevol lloc sense obstacles. És l'element essencial de l'autonomia d'una persona i per a la seva inclusió en la comunitat.

Vota la teva APP favorita!

Com podem crear solucions de mobilitat que incloguin a persones amb mobilitat reduïda quan volem garantir el dret al desplaçament? Tingues en compte els següents factors per buscar solucions:

 • Ajudarà als usuaris a tenir una idea clara de les seves opcions de transport?
 • Els permetrà fer comentaris sobre el nivell d'accessibilitat?
 • Oferirà una solució integral, incorporant el major nombre d'elements possibles de l'itinerari que farà / en el desplaçament que realitzarà?
La teva solució permetrà als usuaris viure vides més autònomes i jugar un paper més actiu i integrat en la societat.

Exemples per posar-t'hi a pensar


Itineraris Accessibles
Com podem facilitar als usuaris trobar transport accessible, multimodal i/o metropolità? La majoria de les solucions que ja existeixen ofereixen múltiples opcions per arribar a un destí però no tenen en compte als viatgers amb mobilitat reduïda. Pensar veritablement en aquests usuaris vol dir pensar com ells. El tramvia pot ser accessible, però per arribar-hi, cal tenir en compte algun encreuament perillós? En resum, es tracta de garantir la cadena d'accessibilitat, és a dir, el conjunt d'elements que, en el procés d'interacció de la persona amb l'entorn, permeten la realització de les activitats previstes en aquest.
Porta a Porta 2.0
Com es podria expandir la idea d'un servei de transport porta a porta? Oferir transport porta a porta per a persones amb mobilitat reduïda és complex. Serveis finançats pels municipis, taxis, cotxes de lloguer... Les opcions hi són, però cap d'elles està clara ni és fàcil.
 • Com podem millorar el procés de contractació d'aquests serveis ja existents?
 • Com podem incorporar comentaris dels usuaris per que altres usuaris puguin saber què poden esperar de cada un d'ells?

Salut i Benestar

El dret a la salut és un pilar fonamental de la nostra societat i hauria de ser universal i accessible per a tothom, amb especial sensibilitat cap a les persones amb discapacitat. A més, proporcionar eines i solucions per a una atenció sanitària integral i de qualitat també té beneficis per al sistema a mitjà i curt termini. Per tant, hauríem d'aconseguir noves formes de monitoritzar la nostra salut, accedir als equipaments, serveis i productes necessaris per a la salut i poder interactuar amb els nostres metges i cuidadors de manera ràpida i eficient.

Vota la teva APP favorita!

Com podem crear solucions que situïn a l'usuari al seient del conductor mentre interactuen amb el sistema d'assistència mèdica? Tingues en compte els següents factors per buscar solucions:

 • Ajudarà als usuaris a conèixer serveis, productes i equipaments ja existents?
 • Permetrà als usuaris fer-se càrrec de la seva salut i ser una part més activa en el manteniment de la seva salut i benestar?
 • Farà que la interacció entre doctor i pacient sigui més eficient i significativa?
La teva solució els donarà als usuaris un paper més actiu en el seu benestar i en general en la interacció amb el sistema d'atenció mèdica.

Exemples per posar-t'hi a pensar


Atenció mèdica accessible
Com podem ajudar als usuaris amb necessitats especials a tenir una millor experiència amb l'assistència mèdica? Dividir un sistema en passos més petits i interconnectats pot ajudar a identificar problemes, buscant solucions sense perdre una visió més àmplia. Podem proposar solucions que els donin als usuaris una millor comprensió de les seves opcions: des del tractament fins a la interacció amb el seu metge?
Esports adaptats
Com podem ajudar els usuaris a trobar companys per compartir activitats d'esports adaptats? Compartir activitats esportives és un factor important per a la motivació de portar una vida més sana. Però trobar al company o l'equip adequat pot ser difícil, especialment quan les teves limitacions físiques restringeixen l'elecció. Pensa en solucions que ajudin a trobar el company ideal amb o sense limitacions físiques.

Ciutat Col·laborativa

Treballar conjuntament per aconseguir un objectiu comú és una forma eficaç no només de resoldre un problema, sinó també de reunir als membres d'una comunitat d'una manera significativa. A la ciutat col·laborativa, els usuaris no només utilitzen una solució, sinó que a més són part activa de la seva creació. És una gran oportunitat per deixar de banda els estigmes, permetent a les persones ajudar-se mútuament, és a dir, que hi hagi reciprocitat en la col·laboració.

Vota la teva APP favorita!

Com podem crear solucions que facin accessibles els nombrosos recursos que poden oferir les persones i que habitualment no s'utilitzen? Tingues en compte els següents factors per buscar solucions:

 • Permetrà als usuaris compartir coneixements i oferir-se ajuda mútuament?
 • Utilitzarà el potencial dels usuaris en lloc de fixar-se en les discapacitats?
 • Permetrà un intercanvi basat en la confiança?
La teva solució contribuirà a l'equitat en les relacions ja que d'una banda empoderarà els drets de les persones amb discapacitat i, de l'altra, les ha de posar en la situació de poder ajudar els altres. Els efectes positius de jugar un paper actiu en una comunitat no poden ser infravalorats.

Exemples per posar-t'hi a pensar


Col·laboració entre iguals
Com podem potenciar que els usuaris col·laborin mútuament en els seus problemes de la vida diària? En parlar de discapacitats ens centrem inevitablement en el que una persona no pot fer. En lloc d'això, podem crear solucions entre iguals que permetin que les habilitats d'aquests usuaris puguin ajudar a altres.
De la reclamació a l'acció
Com podem ajudar als usuaris no solament a presentar la seva reclamació, sinó també a implicar-se activament en buscar solucions Donar veu a les persones discriminades d'una comunitat és important. Però el que passa després de posar una reclamació queda fora de l'abast dels usuaris. Podem pensar en alguna solució que converteixi les reclamacions en un punt de partida real per un procés de millora de la situació?