Nova edició 2017 de l'smartCATchallenge!

Anem a crear un catalunya intel·ligent!

Descobreix més!

 

-

 

Turisme i Cultura

En els últims anys, la planificació i reserva dels nostres viatges i vacances s'ha fet cada vegada més fàcil. No obstant això, la recerca i planificació d'activitats interessants a la destinació final representa encara un repte pel viatger. De fet, un gran nombre de bones ofertes no arriben als turistes perquè aquests no tenen al seu abast mecanismes eficaços de comercialització i reserva. Resoldre aquesta manca millorarà en gran mesura la qualitat de l'experiència de viatge.

Com podem crear solucions per millorar l'experiencia dels visitants un cop aquí? Tingues en compte els següents factors a l'hora de pensar en les teves solucions:

 • Donarà informació actualitzada?
 • Proporcionarà ofertes per diferents interessos dels usuaris?
 • Permetrà als usuaris reservar oferta turística?
 • Fomentarà la comunicació en temps real entre usuaris?
 • Proporcionarà ofertes i informació de diferents municipis?
 • Permetrà a les empreses i institucions obtenir feedback dels usuaris per a millorar la seva oferta?
La teva solució ajudarà al visitant a tenir una experiància molt mes satisfactoria al seu desti i beneficiarà aixi el comerç local.

Exemples per posar-t'hi a pensar


Reservar al destí
Com podem ajudar als usuaris descobrir i reservar activitats al seu destí final? Un cop al destí, molts turistes no volen invertir temps i energia en buscar i reservar atraccions o esdeveniments culturals. La teva solució ha d'ajudar a les empreses locals a fer arribar la seva oferta ràpidament al públic turístic i permetre fer reserves de manera fàcil.
Tresors amagats
Com podem ajudar els usuaris a descobrir secrets amagats fora dels circuits mes turistics? Moltes petites ofertes turístiques no es descobreixen mai perquè no tenen els mitjans necessaris per arribar al seu potencial grup objectiu. Com podem ajudar aquests tresors amagats a arribar als turistes que busquen una experiència autèntica fora del circuit turistic establert?

Mobilitat i Transport

Com ens movem en les nostres ciutats i entre elles és un dels elements més cotidians i millorables del nostre dia a dia. L’impacte ambiental, energètic i en les infrastructures i la convivència sovint es contraposen a la comoditat i el temps que volem dedicar a desplaçar-nos. El trànsit cap a una nova cultura que desplaci a la del cotxe particular en propietat s’ha iniciat però va a ritmes diferents en grans ciutats i en entorns menys densos.

Com podem impulsar maneres de moure’ns que siguin més sostenibles social i mediambientalment? Considera els següents elements en la teva proposta de solucions:

 • és aplicable a entorns fora de les grans ciutats?
 • permet recollir dades d’ús útils per als serveis públics?
 • ajuda a educar als més joves en una nova cultura de mobilitat?
La teva solució facilitarà la mobilitat i desplaçaments de les persones en la seva eficiència, rapidesa, comoditat, sostenibilitat...o potser en tots aquests aspectes!

Exemples per posar-t'hi a pensar


Informació integrada
Com podem ajudar als usuaris que es desplacen per rutes multi-modals a tenir tota la informació agregada? Actualment no es troba unificada tota l’oferta de transport local i interurbà públic i privat que permeti planificar els trajectes entre municipis. Pensa en com és anar de punt A a punt B: la conveniència de tenir totes les opcions, de poder planificar horaris, de que tenir recomenacions.
Menys cotxes a centres urbans
Com millorar les alternatives a conduïr i aparcar el cotxe al centre del casc antic? Oferir informació i alternatives a la saturació de vehicles al centre.
 • Com podem facilitar l’aparcament de vehicles més lluny i fer ús d’altres mitjans.
 • Com podem impulsar un ús més distribuit de la ciutat

Millora del transport escolar i universitari
Com impulsar transport segur i previsible que sigui una alternativa a anar en cotxe a l’escola? Els canvis en la cultura passen per que els més joves apreguin que hi ha alternatives, que han de ser però atractives per a alumnes i pares. Pensa en els aspectes socials, en com es pot compartir aquest moment.
La nova mobilitat com a 
alternativa real
Com impulsar l’ús de vehicles elèctrics, compartits o sota demanda? Compartir vehicle és una de les maneres més senzilles d’estalviar temps,energia i diners. La dificultat és logística per a aconseguir molts usuaris. El mateix succeeix amb el vehicle elèctric i sota demanda. Pots crear solucions atractives?

Energia i Sostenibilitat

Som conscients com a societat que ens cal un ús més sostenible de l'energia. No obstant això, per a molts usuaris encara és difícil pensar en com ells mateixos poden contribuir per millorar aquesta situació. Però només un canvi en el comportament a nivell individual tindrà l’efecte desitjat a nivell col·lectiu. Hem d'ajudar a prendre aquesta nova consciència i a capacitar els usuaris per començar a actuar en la direcció d’aquesta nova mentalitat. Bombeta a bombeta.

Com podem crear solucions que sensibilitzin a l'usuari i ajudar a canviar els seus hàbits de consum energètic? Tingues en compte els següents factors a l'hora de pensar en la teva solucion:

 • Capacitarà els usuaris per comprendre millor el consum d'energia?
 • Ajudarà els usuaris a canviar els mals hàbits de consum d'energia?
 • Ajudarà els usuaris a fer ús de la comunitat proporcionant solucions col·laboratives?
La teva solució ajudarà a fer front a un dels majors desafiaments als que ens enfrontem a nivell global.

Exemples per posar-t'hi a pensar


Prendre consciència
Com podem ajudar els usuaris a ser més conscients del seu consum d'energia? Entendre el consum d'energia és el primer pas cap a la seva reducció. Per això, la visualització de les dades de consum en temps real i fer-les tangibles juga un paper vital. Fem que el món de l'energia sigui més accessible per a tots els usuaris, tant joves com vells!
Cap al canvi sostenible
Com podem ajudar els usuaris canviar els hàbits per reduir el seu consum d'energia? Un dels majors obstacles en la reducció del consum d'energia és lluitar contra els patrons de comportament establerts. Calen solucions que provoquin canvis d’hàbits cap a la millora i de manera contínua. Pensa en nous enfocaments com podrien ser solucions gamificades o col·laboratives.
La lluita contra la pobresa energètica
Com podem utilitzar la força de la col·laboració per reduir la pobresa energètica? Ajudar als usuaris a entendre millor les factures d'energia i il·lustrar-los amb formes de reducció del consum és un pas important en la lluita contra la pobresa energètica. Podem també aprofitar la família, els amics i la comunitat en general per ajudar els usuaris en risc de pobresa energètica?
Entendre l’energia renovable
Com podem ajudar els usuaris a entendre millor els avantatges de les energies renovables? Fer que els beneficis de l'energia renovable siguin tangibles és important per ajudar els usuaris a prendre una decisió. Necessitem solucions que mostrin el guany financer d’adoptar solucions ‘verdes’ - incloent els costos d'instal·lació i de manteniment.

Salut i Benestar

La salut és un dels eixos principals del benestar i un pilar de la nostra societat. Tot i així els reptes de la gestió de la salut a nivell personal i colectiu són molt importants. Més enllà de mitjans tècnics i mèdics, els ciutadans valorem una millora de l’experiència vinculada al sistema de salut. A més, tots som més conscients de l’impacte del benestar social i psicològic com a element important de la nostra salut com a ciutadans, tant en el rol de pacients, cuidadors o personal sanitari.

Com podem desenvolupar solucions que ens facin ésser més protagonistes de la nostra salut? Considera els següents elements quan pensis en la teva proposta.

 • ajudarà als usuaris a sentir-se més en control de la seva salut?
 • els ajudarà a entendre la seva situació i a prendre les decisions adequades?
 • serà fàcil de fer servir i ajustada a les limitacions que posa la llei?
La teva solució hauria d’empoderar els usuaris donant-los més protagonisme en la gestió de la seva salut.

Exemples per posar-t'hi a pensar


Compartir informació entre els agents de salut i cura
Com podem ajudar a que pacients, metges i cuidadors coneguin tot l’historial referent a la salut i la cura? El sistema de salut (metges, CAPs, Hospitals, farmacèutics), els serveis socials, els familiars i els pacients es beneficiarien de saber què està succeïnt realment, evitant haber de preguntar o sospitar especialment persones grans i nens.
Millorar la comunicació entre metge i pacient
Com podem facilitar l’entesa per part de metges i pacients al parlar de símptomes, diagnòstics i tractaments? Una de les grans dificultats a l’hora de relacionar-se sobre una condició o malaltia és la manca d’un llenguatge comú i planer que ‘empoderi’ els pacients a l’hora d’explicar-se o d’entendre’s amb el seu metge i redueixi l’angoixa.
Suport a les crisis i la soledat
Com podem donar eines a persones en vulnerables emocionalment per causa d’una crisi o de la soledat? La soledat de la gent gran té un profund impacte en la seva qualitat de vida. També els adolescents -i tots- passen per crisis de conflicte emocional que els acosta a conductes de risc.
Promoció d’hàbits saludables
Com podem impulsar hàbit de salut: nutrició, vida activa, social, etc.? Les activitats preventives són la millor inversió en salut que podem fer. Sovint sabem què hem de fer però no ens és fàcil motivar-nos i adquirir un nou hàbit. La tecnologia ens pot ajudar a sentir-nos acompanyats i compartir amb altres la nostra vida i esforços.

Ciutat Col·laborativa

La ciutat és la seva gent, vibrant, activa i diversa. De la mateixa manera el poder compartir i col·laborar permet eixamplar els horitzons i capacitats dels individus, permetent que junts tinguem molt més impacte. La col·laboració en la diversitat és un dels actius de la ciutat i les tecnologies permeten desenvolupar moltes i grans comunitats d’interès tot i la dispersió.

Com podem desenvolupar solucions que permetin accedir al poder de la nostra capacitat de treballar plegats per un obejctiu? Considera si la teva solució té en compte els següents elements:

 • ajudarà als usuaris a compartir coneixement i donar-e recolzament mutu?
 • permetrà als usuaris descobrir i establir noves conexións i relacions?
 • tindrà mecanismes de foment i gestió de la confiança?
La teva solució posarà gent en contacte i en col·laboració sobre ojectius comuns, facilitant l’intercanvi entre persones i fomentant el sentit de comunitat.

Exemples per posar-t'hi a pensar


Participació en la millora urbana
Com podem ajudar a millor la recollida i visibilitat de queixes i propostes ciutadanes? Canalitzar les queixes i propostes de manera que tinguin una major visibilitat davant dels responsables i dels conciutadans pot ajudar a que siguin ateses i millora el compromís de la comunitat.
Pas dels estudis a la feina
Com podem ajudar a compartir experiències entre el món dels estudis i el laboral? El món laboral queda molt lluny a l’hora de triar estudis i les incerteses causen molta inquietut. Ajudar a facilitar l’intercanvi entre persones en diferents moments (estudiants i professionals) així com entre empreses i families, pot ajudar-nos a ser més conscient de les opcions.
Gran calendari d’activitats
Com podem crear entorns oberts on els ciutandans i entitats puguin compartir activitats facilment? Les activitats en cualsevol poble o ciutat són innumerables però és difícil tenir una idea completa o donar-se a conèixer més enllà dels canals propis o editorials. Potser un calendari obert i/o mapa de les activitats on tothom es pugui anunciar facilitaria la vida cultural més oberta i explorativa.
Agricultura de proximitat
Com podem ajudar a aproximar l’agricultura a aquells sense terrra i/o experiència? Fent possible l’accés a l’alimentació de Km 0, els excedents no professionals, promovent horts urbans col·laboratius o l’ús de terres privades en desús, podem acostar la cultura de la terra a aquells que en viuen vides allunyades.